ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


บริการป้องกัน และ กำจัดปลวก article

การป้องกันและกำจัดปลวก บริษัทกำจัดปลวกส่วนมากมีวิธีการอยู่หลายวิธีซึ่งไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน แต่วิธีที่ใช้กันได้ผลดีที่สุดระบบเหยื่อล่อปลวก เนื่องจากได้ผลกว่าการใช้สารเคมี ปลวกตายยกรัง และไม่มีสารเคมีตกค้าง ภายในบ้าน แต่ราคาค่อนข้างสูงกว่าการใช้สารเคมี และการใช้สารเคมีป้องกันปลวกนั้น สารเคมีที่เลือกใช้ต้องได้รับการจดทะเบียนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพราะได้ผ่านการตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม สำหรับการป้องกัน และ กำจัดปลวกสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้


สามารถใช้ระบบการป้องกัน และ กำจัดปลวก ดังนี้

1.1 Pipe Treatment System  เป็นระบบ การวางท่อ  (Chemical pipe)  การป้องกันปลวก ใต้อาคารตามบริเวณห้องต่าง ๆ   ตามแนวคานคอดิน และ อัดน้ำยาเคมีผ่านท่อ  โดยใช้เครื่องมืออัดแรงดันสูง  และ ฉีดน้ำยาเคลือบผิวดิน ใต้อาคาร เพื่อทำให้ผิวดินส่วน นั้นเป็นพิษเกินกว่า ปลวก จะอาศัยอยู่ หรือแทรกตัวผ่านเข้ามาทำลายตัวอาคารได้ โดยเริ่มปฏิบัติงานหลังจากขึ้นคานคอดินเรียบร้อยแล้ว และควรจะปรับหน้าดินก่อน การอัดและสเปรย์เคมีลงดินต้องครอบคลุม พื้นที่ทุกจุดของบ้าน/อาคาร รวมทั้งพื้นที่รอบ ๆ ตัวบ้านด้วย เพื่อ ป้องกันปลวก เข้ามาสู่บ้าน/อาคารจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัว บ้าน หรือ อาคาร
     
1.2 Soil Treatment System เป็นระบบ ป้องกันปลวก โดยการ อัดน้ำยาเคมีเคมี ป้องกัน ปลวก ลงดินก่อนเทพื้นคอนกรีตชั้นล่างระหว่างก่อสร้างหลังจากการ ถมดินทราย ชั้นสุดท้ายจนแน่นเตรียมพร้อมสำหรับเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนที่จะเทคอนกรีตหล่อพื้นอาคารหรือก่อนปูแผ่นพื้นอาคาร การอัดและสเปรย์เคมี ลงดินต้องครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของตัวบ้าน หรือ อาคาร รวมทั้งพื้นที่รอบ ๆ ตัว บ้านหรืออาคาร ด้วย เพื่อป้องกันเข้ามาสู่บ้านหรืออาคาร จากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านหรืออาคารได้
    
การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำหรับป้องกันปลวก

 • จัดเก็บหรือทำลายเศษไม้แบบก่อสร้าง ตอไม้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นอาหารของ ปลวก หรือ ปลวก สามารถทำทางเดินขึ้นสู่ตัวบ้านหรืออาคารได้
 • พื้นที่ไม่ควรจะมีน้ำขัง ซึ่งจะมีผลกับระดับความเข้มข้นหรือความเป็นพิษของสารเคมีทำให้ความมีพิษต่ำลง
 • การอัดหรือสเปรย์เคมีไม่ควรปฏิบัติในขณะที่มีฝนตกซึ่งจะมีผลกับระดับความเข้นข้นหรือความเป็นพิษของสารเคมี เช่นเดียวกัน


สามารถใช้ระบบ การป้องกันและกำจัดปลวก ดังนี้

2.1 ระบบ Baiting system   หรือ ระบบการตรวจจับและเหยื่อล่อปลวก

ในบริษัทของเราขอเสนอระบบตรวจจับเหยื่อล่อปลวกซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นวิธีการกำจัดปลวกด้วยเหยื่อกำจัดปลวก หรือ Interception and Baiting System ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เคมีฉีดพ่นทั่วไป
 • สถานีเหยื่อล่อปลวกมีขนาดใหญ่  สามารถในการตรวจจับและกำจัดปลวกได้ดีกว่าระบบเหยื่อล่ออื่น ๆ
 • มีไม้เหยื่อล่อปลวก ถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงที่เลียนแบบไม้ที่มีร่องรอยการทำลายของปลวกสามารถดึงดูดปลวก เข้าสู่กับดัก ทำให้สามารถกำจัดปลวกได้ดี 
 • ไม่มีการรบกวนปลวกที่มาสู่กับดักทำให้สามารถกำจัดปลวกได้ดี  และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปลวกไม่รู้ตัว
 • ผลิตภัณฑ์ระบบเหยื่อล่อนี้ได้รับการรับรอง ว่าเป็นวิธีกำจัดปลวกแบบตายทั้งรัง (Termite Colony Elimination) ตามมาตราฐานของ  ประเทศออสเตรเลีย หมายเลขที่ AS3660.2-2000  

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เป็นการสร้างเขตป้องกันปลวกรอบ  ๆ ตัวบ้านคุณปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้างภายในบ้านและพื้นดิน เป็นระบบ กำจัดปลวก ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน   
 2. ไม่มีการฉีดสารเคมีใด ๆ ในการตรวจเช็คระหว่างปี
 3. เป็นการป้องกันปลวก ในระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เป็นการกำจัดปลวกได้ผลกว่าสารเคมีและปลวกตายยกรัง

(สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สามารถศึกษาได้จากหัวข้อระบบเหยื่อล่อ)

2.2  Post Treatment System

เป็นระบบการเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดินใต้พื้นบ้านหรืออาคาร เป็นอีกระบบที่บริษัทกำจัดปลวกนิยมใช้ สำหรับบ้านบ้านหรืออาคารที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ ที่ไม่มีระบบท่อการป้องกันปลวก การเจาะพื้นต้องเจาะภายในบ้านและรอบ ๆ บริเวณบ้านโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของ ปลวก เช่น ใต้บันได ห้องเก็บของบริเวณบิ้วท์อิน วงกบประตู หน้าต่าง เป็นต้น รวมทั้งการ อัดและสเปรย์เคมี ในส่วนปล่องท่อน้ำทิ้ง ปล่องท่อชาร์ป เสาหลอก บริเวณฝ้า การปฏิบัติงานดูแลภายในบ้านชั้นล่าง บน รอบตัวบ้าน สนามหญ้า บริเวณกำแพงบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งตัวบ้านและนอกบ้าน เพื่อ ป้องกัน ปลวก เข้าสู่ตัวบ้านและอาคารได้

 

 

การเตรียมเพื่องานอัดน้ำยาเคมีลงดินภายในบ้าน

 • จัดเก็บอาหารหรือเครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารให้มิดชิด
 • จัดเก็บเอกสาร หนังสือเครื่องมือ เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถทนต่อสารเคมีได้
 • จัดเก็บเสื้อผ้า หรืออื่น ๆ ซึ่งอาจปนเปื้อนน้ำยาเคมีได้

ข้อแนะนำ

 • การนำดินเข้ามาถมหรือเพิ่มเติมหน้าดินในบริเวณบ้านจะต้องปรับระดับและสเปรย์น้ำยาเคมีป้องกันปลวกก่อนทุกครั้ง
 • ระบบน้ำทิ้งหรือปล่องท่อชาร์ป หรือเสาหลอก ภายในบ้านหรืออาคารควรจะปิดด้วยซีเมนต์ให้มิดชิด บริเวณพื้นผิวดินเพื่อป้องกันเข้ามาสู่ตัวบ้านหรืออาคาร
 • ภายในบ้านระบบฝ้าชั้นล่าง หรือชั้นบน ควรจะมีช่องเปิดได้เพื่อป้องกันการมีปัญหาระบบน้ำรั่วหรือมี ปลวก ขึ้นสามารถเปิดดูได้
 • ผนังบ้าน(อิฐบล็อก)หรือส่วนประกอบอื่น ๆ จะต้องมีช่องว่างให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยได้ยิ่งดี เนื่องจาก ปลวก สามารถเข้ามาสู่บ้านหรืออาคารไม้จากช่องว่างดังกล่าว
 • การตกแต่งบ้านเพิ่มเติมหรือบิ้วท์อิน ไม้ที่นำมาควรทาหรือชุบน้ำยา ปลวก ป้องกันปลวก ก่อนเข้ามาติดตั้งภายในบ้าน
 • การซื้อต้นไม้หรือกระถางต้นไม้เข้ามาตกแต่งหน้าบ้านเพื่มเติมจะต้องตรวจดูให้ละเอียดเพื่อป้องกัน ปลวก ติดเข้ามากับต้นไม้หรือกระถางต้นไม้
   

 
บริการป้องกันและกำจัด

บริการป้องกัน และ กำจัดมด article
บริการป้องกัน และ กำจัดแมลงสาบ article
บริการป้องกัน และ กำจัดหนู article
บริการป้องกัน และ กำจัดยุง article
บริการป้องกันและกำจัดแมลงอื่น ๆ article