ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน

บริการป้องกัน และ กำจัดปลวกarticle

การป้องกันและกำจัดปลวก บริษัทกำจัดปลวก ส่วนมากมีวิธีการอยู่หลายวิธีซึ่งไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน แต่วิธีที่ใช้กันและได้ผลดีที่สุดคือระบบเหยื่อล่อ เนื่องจากได้ผลดีกว่าสารเคมี ปลวกตายยกรัง  และไม่มีสารเคมีตกค้างภายในบ้าน  แต่ราคาค่อนข้างสูงกว่าการใช้สารเคมี    การใช้สารเคมีป้องกันปลวก กำจัดปลวก นั้น สารเคมีที่เลือกใช้ต้องได้รับการจดทะเบียนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข เพราะได้ผ่านการตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

บริการป้องกัน และ กำจัดมดarticle
ภายในตัวบ้านหรืออาคาร

เจ้าหน้าที่จะสเปรย์หรือฉีดพ่นน้ำยาเคมีบริเวณที่พักของ มด  บริเวณทางเดินของ มด บริเวณมุมอับชื้น หรือแหล่งอาหารของ มด และแหล่งบริเวณต่าง ๆ ภายในตัวบ้านเช่น วงกบประตู หน้าต่าง ท่อน้ำทิ้ง จุดที่ทิ้งเศษอาหาร รอยแตก รอยร้าวผนังบ้านหรืออาคาร ห้องน้ำ ห้องครัว
ห้องเก็บของ เป็นต้น

ภายนอกตัวบ้านหรืออาคาร

ในกรณีพบรังมดให้ทำลายและใช้สารเคมีฉีดพ่นลงในบริเวณนั้น ๆ บริเวณสนามหญ้า หรือกำแพงบ้าน ใช้สเปรย์สารเคมีป้องกันมด และบริเวณรอบ ๆ ริมบ้านหรืออาคารอาจจะใช้เคมีผงโรยโดยรอบเพื่อป้องกันมดนำอาหารเข้ามาใบ้านได้

บริการป้องกัน และ กำจัดแมลงสาบarticle
การป้องกันและ กำจัดแมลงสาบ สามารถทำได้หลายวิธีแต่วิธีที่ได้ผล และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย คือการใช้สารเคมีและวิธีการอื่น ๆ มาผสมประสานเพื่อให้การกำจัดแมลงได้ผลมากยิ่งขึ้น

การใช้สารเคมี

ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพใน การกำจัดแมลง โดยการฉีดสเปรย์ในบริเวณต่าง ๆ โดยคำนึงถึงแหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหารของ แมลงสาบ  เช่น บริเวณท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ ท่อชาร์ป ห้องครัว ห้องเก็บของ ตามซอก รอยแตก รอยร้าวของผนัง หรือบริเวณที่มีความชื้น และห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น

การใช้เหยื่อ (GEL)

ในกรณีพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมีหรือต้องการหลีกเลี่ยงให้ใช้เจลหยดตามบริเวณต่าง ๆ เช่น ขอบมุมโต๊ะ บริเวณมุมอับที่มี แมลงสาบ ออกมาหาอาหาร แต่บริเวณพื้นที่ที่วางเจลจะต้องมีการทำความสะอาด และไม่ให้มีเศษอาหารเพื่อเป็นทางเลือกของแมลงสาบ มิฉะนั้นการวางเจลจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร

บริการป้องกัน และ กำจัดหนูarticle
สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด  เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ  อันได้แก่   ร่องรอย หลักฐาน   (EVIDENCE OR SIGN)   ที่เกิดจากหนู  เช่น  รูหนุ รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะ  ทำลายหรือคลาบไคล (SMERAR MARK) เป็นต้น และวางเหยื่อกำจัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ช้า หรือเร็ว ตามความเหมาะสมทั้งชนิดก้อนขี้ผึ้งและคลุกเม็ด (WAX BLOCK / GRAIN MIXED)
บริการป้องกัน และ กำจัดยุงarticle
- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด  เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
- ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่  (SPACE SPRAY)  โดยพ่นแบบฝอยละเอียด  (MISTING OR ULV)  หรือพ่นแบบหมอกควัน (FOCGING)  ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
- ฉีดพ่นเคมีรอบ ๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ  และท่อระบายน้ำรอบอาคาร  เป็นต้น
- ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ (LARVICIDE)หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำ (VACTOR 1 G) ตามแหล่งเพาะพันธุ์  เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคารสถานที่
- ตรวจเช็ค / ติดตามผล  และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
บริการป้องกันและกำจัดแมลงอื่น ๆarticle
Under Construction
หน้า 1/1
1
[Go to top]